Matsumoto Castle, Japan

Matsumoto Castle, Japan

photo by SH O