Port-Vendres, France

Port-Vendres, France

photo by Thomas Roux