Rodnei Mountains, Romania

Rodnei Mountains, Romania

Spring of thoughts

Photo Credit: Sorin Untu